«معماران توسعه»  در ترکیه وسنگاپور

به گزارش ایدنا به نقل از دنیای اقتصاد بازخوانی داستان توسعه اقتصادی در...

محیط زیست و طبیعت ، مهم ترین محور توسعه استان  مازندران

استاندار مازندران بر ضرورت توجه به مفهوم توسعه پایدار در این استان تاک...

استراتژی های رشد صادرات در کشورهای توسعه یافته

صادرات و تولید صادرات محور بدلیل اثرگذاری بر توسعه همه جانبه یک کشور ه...

استفاده از ظرفیت دریا برای توسعه گردشگری

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بعدا...

مطبوعات محرک و محصول توسعه

معاون اول رئیس جمهور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها تأ...

پیشنهاد سردبیر