لزوم توجه به مدیریت بحران در توسعه شهر قم

لزوم توجه به مدیریت بحران در توسعه شهر قم

یک متخصص محیط زیست شهری و برنامه ریزی گفت:در توسعه و ساخت و سازهای جدید در قم، توجهی به مدیریت بحران و حوادث طبیعی توجهی نشده است.

به گزارش ایدنا به نقل از ایسنا عباس جعفری با تاکید بر اهمیت مدیریت بحران در روند توسعه عنوان کرد: متاسفانه در توسعه و ساخت و سازهای جدید در قم، توجهی به مدیریت بحران و حوادث طبیعی توجهی نشده است.

این متخصص محیط زیست شهری و برنامه ریزی افزود:یکی از موضوعات مهمی که شهر قم با آن روبرو است و در توسعه شهر و ساخت و سازهای جدید نگاه مسئولانه و جدی به آن نشده است موضوع حوادث طبیعی است. به عنوان مثال برخی از شهرکهای جدید دقیقا روی گسل ساخته شده است و یا در برخی مناطق بافت خاک مقاوم و مناسب طرح های توسعه شهری نیست.

جعفری اظهار کرد: ساخت و سازهای زیادی در حریم رودخانه و آبراهه ها صورت گرفته که در این مسیر توجهی به فضای باز و فاصله بین ساختمان ها و شبکه های ارتباطی در بافت های جدید و با تراکم بالا در شهر نشده است، این در حالی است که این امر مهم از پشتوانه های اصلی در امداد رسانی به شمار می رود و باید در ساخت و سازها مورد تاکید قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیری انجام می شود، اما به نظر می رسد جایگاه مدیریت بحران در استان و شهر قم صرفا مربوط به بعد از وقوع حوادث محدود شده است.

جعفری یادآور شد: با بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیر ساختهای شهری تا حد زیادی می توان اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد.

وی گفت: برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عاملهای اصلی موثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است.

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *