توسعه یافتگی یعنی وجود آرامش و امنیت در یک کشور

توسعه یافتگی یعنی وجود آرامش و امنیت در یک کشور

امنیت، پیش شرط ایجاد توسعه پایدار درتمامی زمینه هاست. بدون وجود ثبات و امنیت در یک جامعه، توسعه پایدار محکوم به شکست است، نگاهی به کشورهای بحران زده افغانستان، عراق، سوریه و بی‌معنا بودن مفهوم توسعه یا توسعه پایدار دراین کشورها این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. برای ایجاد توسعه پایدار درحوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… وجود ثبات و امنیت در این حوزه‌ها ملزوم و ضروری است زیرا در صورت نبود امنیت و ثبات در یک کشور، انگیزه‌ای برای بهبود شرایط وجود ندارد البته ناگفته نماند وجود توسعه هم به حفظ امنیت و ارتقای آن کمک می‌کند به عبارت دیگر رابطه‌ای دوسویه میان امنیت و توسعه پایدار در تمامی حوزه‌ها وجود دارد و در صورت خدشه دار شدن هر کدام از این دو، دیگری هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 
به گزارش ایدنا به نقل از صنعت و توسعه اهمیت ارتباط میان توسعه پایدار و امنیت بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگویی با مرتضی عزتی، اقتصاددان به بحث درباره این موضوع بپردازد. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، امنیت رابطه‌ای مستقیم با توسعه اقتصادی دارد و وجود ثبات در یک کشور می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی در آن کشور کمک بسزایی کند.
عزتی همچنین معتقد است توسعه پایدار، همراه و همگام با عدالت به دست می‌آید و اگر بخواهیم کشورمان توسعه‌ای پایدار را تجربه کند باید عدالت را در تمامی زمینه‌ها برقرار کنیم.

در قرن بیست و یکم، امنیت اقتصادی نسبت به امنیت نظامی و سیاسی در اولویت قرار گرفته است، با توجه به این جابه جایی و تغییر شکل گرفته، در قرن حاضر امنیت می‌تواند چه نقشی برای شکل‌گیری و ایجاد توسعه پایدار در تمامی حوزه‌ها و به‌ویژه حوزه اقتصادی ایفا کند؟
وجود امنیت، لازمه ایجاد توسعه پایدار دریک کشور است و این موضوع در رابطه با توسعه اقتصادی هم وجود دارد و امنیت پیش زمینه ایجاد توسعه پایدار اقتصادی است، البته توسعه در حوزه اقتصادی از چند جنبه باید مورد بحث قرار گیرد که مهم‌ترین جنبه آن، پایداری فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن، ثبات رشد اقتصادی در بلند‌مدت است، مقوله امنیت بیشترین اثر را بر این بخش از توسعه اقتصادی دارد.
توسعه پایدار بخش‌های مختلفی دارد که عبارتند از پایداری محیط زیست، پایداری سلامت انسان‌ها، پایداری متغیرهای اقتصادی و… که برای دستیابی به رابطه امنیت و توسعه پایدار، باید ارتباط میان مهم‌ترین متغیر اقتصادی (رشد) و امنیت را ارزیابی کرد. لازم به ذکر است که مقوله امنیت بیشترین تاثیر را بر پارامتر رشد اقتصادی دارد و حفظ امنیت موجب ایجاد رشد اقتصادی در بلند‌مدت می‌شود.
ارتباط میان امنیت و توسعه پایدار اقتصادی را چگونه می‌توان تحلیل کرد و برچه اساسی شما به رابطه مستقیم میان این دو مقوله تاکید می‌کنید؟
برای دستیابی به نوع رابطه میان امنیت و توسعه پایدار (به‌ویژه در حوزه اقتصادی) می‌توان به تاثیر وجود یا عدم وجود امنیت بر روابط اقتصادی داخلی و خارجی یک کشور اشاره کرد، زمانی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد آثار و تبعات نبود آن، به خوبی مشخص می‌شود.
در صورت نبود امنیت اقتصادی در یک کشور، سرمایه‌گذاران رغبت و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پایدار نخواهند داشت و حجم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی کاهش می‌یابد و در صورت انجام سرمایه‌گذاری هم این اقدام در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که قابلیت تبدیل سرمایه به پول نقد بالا باشد. علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه تولید، نبود امنیت اقتصادی در میزان سرمایه‌گذاری خارجی هم تاثیرگذار است و سرمایه‌گذاران خارجی هم تمایلی به انجام سرمایه‌گذاری نخواهند داشت چون اطمینانی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد، مجموع این عوامل موجب می‌شود که رشد اقتصادی کاهش یابد.
در نقطه مقابل آن زمانی است که امنیت اقتصادی در کشور وجود دارد، در این شرایط هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه حوزه‌های تولید پایدار با یکدیگر رقابت می‌کنند و به تبع آن حجم تولید در کشور افزایش یافته و رقم رشد اقتصادی هم ارتقا می‌یابد.
به نظر شما رابطه وجود یا عدم وجود امنیت سیاسی و نظامی بر توسعه پایدارهم مانند ارتباطی است که امنیت اقتصادی با توسعه دارد؟
تجربه نشان داده که با ایجاد کوچک‌ترین ناامنی در حوزه‌های سیاسی و نظامی، حجم فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی، سرمایه خود را از اقتصاد خارج می‌کنند و بر اثر آن رشد اقتصادی کاهش می‌یابد برهمین اساس می‌توان گفت که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با امنیت نظامی، سیاسی و اقتصادی دارد و وجود ثبات سیاسی و نظامی در یک کشور می‌تواند عامل مهمی در ایجاد توسعه پایدار در آن کشور باشد.
آیا امنیت اقتصادی تنها بر مقوله توسعه پایدار اقتصادی موثر است یا اینکه بر سایر حوزه‌ها هم اثرگذار است؟
وجود امنیت اقتصادی حجم سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت را افزایش می‌دهد این در حالی است که نبود امنیت، فعالان را به سوی انجام سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. درواقع عدم امنیت اقتصادی، فعالان را مجبور به انجام فعالیت‌های کوتاه‌مدت می‌کند که در این نوع فعالیت‌ها، توجه به سلامت سایر حوزه‌ها کمتر است و همین موضوع موجب تهدید سلامت انسان‌ها، جامعه و… می‌شود و این مشکل به تمامی حوزه‌های بشری گسترش
می‌یابد. درواقع نبود امنیت، بی‌توجهی به سایر حوزه‌های مهم از جمله اجتماعی، بهداشت و… را افزایش می‌دهد و علت آن هم این است که تصور بازگشت سود در شرایط ناامنی دوراز ذهن است و در این شرایط، فردا فدای امروز شده، هدف‌های کوتاه‌مدت جایگزین اهداف بلند‌مدت و موثر می‌شوند و محیط زیست، سلامت انسان، اجتماع آسیب می‌بیند.
با توجه به رابطه مستقیمی که میان توسعه و امنیت وجود دارد و شما هم به آن اشاره کردید آیا امنیت شاخص مهمی برای ارزیابی توسعه یافتگی کشورها تلقی می‌شود؟ درواقع امنیت تا چه میزان بر توسعه یافتگی یک کشو موثر است؟
از نظر تئوری توسعه، توسعه یافتگی یعنی وضعیت مطلوب و یکی از معیارهای مطلوبیت، وجود آرامش و امنیت در یک کشور است، برای انجام فعالیت‌های اقتصادی هم وجود امنیت بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد زیرا در صورت نبود امنیت، وضعیت مطلوب اقتصادی فراهم نمی‌شود و برهمین اساس توسعه یافتگی هم معنایی نخواهد داشت به عبارت دیگر، امنیت اقتصادی یکی از پارامترهای مهم توسعه یافتگی است و درصورت نبود امنیت در یک کشور نمی‌توان به آن کشور توسعه‌یافته گفت، اگرچه امنیت در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی، نظامی و… هم برتوسعه یافتگی موثر است.
از واژه مرکب «وضعیت مطلوب‌» برای توضیح مفهوم «توسعه اقتصادی‌» استفاده کردید، شاخص وضعیت مطلوب را توضیح می‌دهید؟
زمانی که مفهوم توسعه را مطرح می‌کنیم واژه وضعیت مطلوب متصور می‌شود اگرچه وضعیت مطلوب در آینده ابعاد متفاوتی با وضعیت مطلوب در شرایط کنونی داشته باشد اما این دو مقوله بایکدیگر مرتبط هستند و حتی می‌توان گفت که وضعیت و شرایط مطلوب در آینده و امروزهمزمان بایکدیگر محقق می‌شوند، به عبارت دیگر شرایط مطلوب کنونی، پیش زمینه برای وضعیت مطلوب
آتی است.
می‌توان گفت توسعه پایدار (وضعیت مطلوب پایدار) به معنای پایداری توسعه است که در این راستا، همه مردم باید به حقوقشان دست یابند که این حقوق عبارتند از حقوق اجتماعی، حقوق سلامت، حقوق محیط‌زیست و…، درواقع در توسعه پایدار، تمامی حقوق مردم یک کشور به بهترین شکل ممکن تحقق می‌یابد و حق فردی پایمال نمی‌شود.
پس براین اساس توسعه علاوه بر ارتباط با امنیت با عدالت هم رابطه تنگاتنگی دارد؟
احقاق حقوق مردم به‌صورت کمال و تمام، به معنای عدالت است درواقع توسعه پایدار، همراه وهمگام با عدالت به دست می‌آید و اگر بخواهیم کشورمان توسعه‌ای پایدار را تجربه کند باید عدالت در تمامی زمینه‌ها برقرار شود یعنی باید حقوق همه مردم در تمام زمینه‌ها محقق شود در آن صورت کشور برای بلند‌مدت، توسعه‌ای پایدار خواهد داشت پس اگر حقوق مردم رعایت نشود توسعه‌ای پایدار نخواهیم داشت.
به گفته شما پیش زمینه ایجاد عدالت هم وجود امنیت است؟
بله، امنیت توسعه پایدار را به همراه دارد و با ایجاد توسعه پایدار، عدالت و احقاق حقوق مردم به‌صورت تمام و کمال صورت می‌گیرد، درواقع یکی از مسائلی که حقوق مردم را پایمال کرده و زیر سوال می‌برد ناامنی است برهمین اساس وجود امنیت باعث ایجاد عدالت و احقاق حقوق مردم می‌شود، به عبارت دیگر می‌توان گفت که یکی از اهداف مهم توسعه پایدار، دستیابی به عدالت است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *