توسعه و رونق اقتصادی با تمکین مالیاتی

توسعه و رونق اقتصادی با تمکین مالیاتی

مالیات، قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست گزاری مالی) به موجب قوانین توسط سازمان امورمالیاتی وصول می شود. مالیات‏ها از جمله اهرم‏های موثر سیاست‏های مالی دولت برای انجام وظایف خود هستند. دولت ها برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی راهی بجز نظارت در چارچوب مالیات ستانی ندارند. برای پوشش هزینه‌های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی که لازمه رونق اقتصادی است وجود ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه‌های مرجع برای توسعه اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است.
مفهوم تمکین مبتنی بر تکالیف و تعهدات مودیان مالیاتی است که در همه مراحل از ثبت نام در سیستم مالیاتی تا تنظیم و تسلیم به موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز مراجع مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات می شود. اگر مودی به هریک از وظایف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وی به نوعی عدم تمکین مالیاتی تلقی می شود.
از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می‏تواند خود یک کنترل کننده نرم‏افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه ریزی عمومی برای توسعه اقتصادی و کسب حقوق برابر جهت رسیدن به فرصت‏های برابر را نهادینه کند.
شکی نیست که امروزه توسعه اقتصادی از مشارکت اجتماعی می گذرد و تنها هنگامی می توان به رونق اقتصادی دست یافت که شهروندان یک جامعه هزینه ورود به زندگی اجتماعی را بپردازند، تمکین مالیاتی داشته باشند و به شکل داوطلبانه به پرداخت مالیات رغبت نشان دهند و به این باور برسند که مالیات پرداختی آنان درجهت منافع ملی و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی آنان هزینه خواهد شد.
مالیات بعنوان ابزاری که نقش باز توزیع منابع را در بین مردم دارد با افزایش پایه های مالیاتی و افزایش وصولی می تواند به بخش بیبشتری از مردم خدمات رسانی کند اما با این حال برای اینکه مالیات بتواند نقش بازتوزیع خود را بر کل جامعه به گستراند نیاز به این است که مودیان مالیاتی هر چه بیشتر خود ایفای نقش کنند و با تمکین به موقع خود به دولت کمک کنند تا رونق و توسعه اقتصادی را برای آحاد ملت به ارمغان آورد.
همچنین مالیات به عنوان ابزاری کار آمد در جهت هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. از این رو از نظر اقتصاددانان وجود یک نظام مالیاتی کارآمد که همراه تمکین مالیاتی مودیان باشد برای تداوم فعالیتهای دولت، از ضروریات است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *