استراتژی های رشد صادرات در کشورهای توسعه یافته

استراتژی های رشد صادرات در کشورهای توسعه یافته

صادرات و تولید صادرات محور بدلیل اثرگذاری بر توسعه همه جانبه یک کشور همواره از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی کشورها بوده و مفاهیمی چون؛ بهبود فضای کسب و کار ، تامین مالی صادراتی ارزان قیمت ، جوایز و مشوق های متعدد صادراتی ، بیمه اعتبارصادراتی ، خطوط اعتباری بین المللی ، تضمین سرمایه گذاری از این دست شواهد اهمیت این فرایند است.

به گزارش ایدنا به نقل از روزنامه آسیا یکی از مهمترین بخش های حمایتی اثرگذار بر توسعه پایدار اقتصاد هرکشور سیستم بانکی است.به عبارت ساده تر بانک ها و مکانیزم تامین مالی بعنوان یک نهاد حمایتی قوی با برنامه ریزی سیستمی ، بازار محور و اثربخش در زمینه تخصیص مناسب سرمایه شناخته شده و اثرات چشمگیری در توسعه بنگاههای اقتصادی می باشند.این فرایند اثرگذاری در کشوری مانند چین بوضوح قابل اندازه  گیری است .

با توجه به اهمیت سرمایه در گردش در حوزه صادرات وقدرت مانوردهی بیشترصادر کنندگان در بازارهای هدف ،امروزه کشورهای توسعه یافته ، استراتژی رشد صادرات بنگاههای خود در بازارهای جدید را با استفاده از ابزار تأمین مالی صادرات به پیش می برند.

بر اساس یافته های پژوهشی متعدد در کشورهای توسعه یافته ،از مهمترین ویژگی های سیستم تامین مالی کارا و هدفمند در حوزه صادرات می توان موارد زیر را برشمرد:

 • تخصیص بهبنه اعتبارات با دیدگاه صادرات و بازار محور
 • شناسایی تولیدکنندگان صادرکننده و دادن امتیاز اعتباری بیشتر به آنها نسبت به بنگاههای بازرگانی
 • شناسایی نوع کالا و خدمات تولیدی صادراتی و نوع صنعت
 • محاسبه عملکرد صادراتی و روند آن
 • شناسایی استراتژیهای بازاریابی و جایگاه یابی بنگاه
 • بررسی وضیت تحقیقات بازارو نحوه بازارشناسی
 • شناسایی کشورهای هدف صادراتی
 • تشخیص میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای دستیابی به اهداف صادراتی شرکت
 • بررسی صورتهای مالی بنگاه بویژه دارایی ها و بدهی های بنگاه
 • بررسی وضعیت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت
 • بررسی وضعیت مالی شرکت نسبت به صنعت
 • بررسی مفاد قراردادهای شرکت با طرف های خارجی
 • تعیین سقف اعتباری مناسب برای شرکت
 • شناسایی ریسک بازارهای هدف و کمک به شرکت در جهت کاهش ریسک
 • درک اهمیت زمان در ارائه اعتبار به بنگاههای صادرکننده

بنابراین با توجه به تغییرات سریع دراقتصاد بین المللی، برنامه ریزی برای فعالیت دربازارهای خارجی به مراتب مشکلتر و پیچیده تر از گذشته است، به طوری که در سال های اخیر رقابت در محیط بازرگانی جهانی شدت یافته و ورود عرضه کنندگان جدید به این بازارها را با مشکلات تازه ای روبرو ساخته است.از طرفی در عصرحاکمیت تکنولوژی ارتباطات و محیط بازار همراه با رقابت گسترده جهانی ، حضور موفق به وجود یک فضای آرام ، صادرات محور و مشوق فعالیت اقتصادی و تولید صادراتی ، بستگی دارد در نتیجه  سیاست گذاران سطح کلان اقتصادی کشور می بایست به صادرات بعنوان یکی از بخش های راهبردی کسب و کار ، بدلیل اهمیت آن در اقتصاد از حیث اثرات چندجانبه که بر تولید ، اشتغال ، ذخایر ارزی و به طور کلی رفاه اقتصادی جامعه برجای می گذارد توجه ویژه داشته باشند.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *